Máng dây điện

Loại: Máng nhựa
Chất liệu: PVC
Chất lượng: Mới 100%
Chứng từ: Hóa đơn VAT